Firma wykonuje projekty w zakresie:

 • Sieci elektroenergetyczne NN i SN;
 • Sieci teletechniczne;
 • Stacje transformatorowe kontenerowe i
  napowietrzne;
 • Sieci oświetlenie zewnętrznego;
 • Instalacje elektryczne w budynkach
  mieszkalnych, przemysłowych i użyteczności
  publicznej;
 • Instalacje wykrywania pożaru SAP;
 • Instalacje systemu oświetlenia ewakuacyjnego;
 • Instalacje Systemy Sygnalizacji Włamania i
  Napady SSWiN;
 • Instalacje Dzwiekowego Systemy Ostrzegania
  DSO;
 • Instalacje monitorungu CCTV;
 • Instalacje systemu oddymiania;
 • Instalacje wewnętrzne teletechnicze i logiczne;