Firma wykonuje roboty elektryczne w zakresie:

 • Sieci elektroenergetyczne NN i SN;
 • Sieci teletechniczne;
 • Stacje transformatorowe kontenerowe i napowietrzne;
 • Sieci oświetlenie zewnętrznego;
 • Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych,
  przemysłowych i użyteczności publicznej;
 • Instalacje wykrywania pożaru SAP;
 • Instalacje systemu oświetlenia ewakuacyjnego;
 • Instalacje Systemy Sygnalizacji Włamania i Napady SSWiN;
 • Instalacje Dzwiekowego Systemy Ostrzegania DSO;
 • Instalacje monitorungu CCTV;
 • Instalacje systemu oddymiania;
 • Instalacje wewnętrzne teletechnicze i logiczne;