Firma Elbudpol istnieje nieprzerwanie od 1992 roku.


Firma zajmuje się projektowaniem i wykonywaniem instalacji elektrycznych i słaboprądowych w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, jak również w budynkach użyteczności publicznej i obiektach przemysłowych.
Wykonujemy również: sieci elektroenergetyczne kablowe i napowietrzne, jak również kanalizacje teletechniczne.
Zajmujemy się montażem stacji transformatorowych, agregatów prądotwórczych i systemów zasialnia awaryjnego.

Prowadzimy montaż i prefabrykację złącz licznikowych, kablowych w obudowach termoutwardzalnych i metalowych.